New Sweden – 10th Anniversary

I tio år har vi ödmjukt strävat efter att vara en kraft i att främja svensk samtida kammarmusik. Detta uppdrag har gett oss en skatt att vårda och dela med publik över hela världen.

Erik Enström (enhetschef 2017-2020)